Aktualności

Modernizacja Szkoły w Suchym Dębie

Zadanie modernizacyjne objęło przebudowę kotłowni olejowej w budynku Szkoły Podstawowej na kotłownię gazową wspieraną przez kaskadę powietrznych pomp

Czytaj dalej...
Modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie

Jesienią 2022 roku firma 2SUN zakończyła pracę przy modernizacji budynku internatu Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie.

Czytaj dalej...
Cerkiew pw. św. Mikołaja w Gdańsku

W połowie 2022 roku firma 2 SUN pracowała przy termomodernizacji Cerkwii pw. Św. Mikołaja w Gdańsku.

Czytaj dalej...
Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego – Szpitale psychiatryczne i stacje pogotowia ratunkowego

Czytaj dalej...
Elektrownia fotowoltaiczna JAKUBOWO

W grudniu 2020 r. firma 2SUN zakończyła budowę sieciowej elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy 0,99 MW wraz z kontenerową stacją transformatorową

Czytaj dalej...
Kolejne odnawialne źródła energii dla Puckiego Hospicjum p.w. Św. Ojca Pio

Po dekadzie działalności hospicjum stacjonarnego w Pucku, przyszedł czas jego rozbudowę i przebudowę.

Czytaj dalej...
Termomodernizacja budynków Prowincji Wielkopolsko – Mazowieckiej w Gdyni i Jastrzębiej Górze

Przez cały obecny 2020 rok firma 2SUN zaangażowana jest w „Termomodernizację budynków Prowincji Wielkopolsko– Mazowieckiej w Gdyni i Jastrzębiej Górze

Czytaj dalej...
Pałac Opatów w Gdańsku Oliwie przeszedł kolejną modernizację

W czerwcu 2018 roku nasza firma zakończyła modernizację systemu grzewczego w obiekcie Muzeum Narodowego, Oddział Sztuki Nowoczesnej – Pałac Opatów

Czytaj dalej...
Modernizacja węzła ciepłowniczego, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji w Szkole Podstawowej Nr 31 przy ulicy Chylońskiej 227 w Gdyni

Czytaj dalej...
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachach Domu Katechetycznego i Domu Jana Pawła II przy Parafii Trójcy Świętej w Wejherowie.

Dachy Domu Katechetycznego i Domu Jana Pawła II przy Kolegiacie Trójcy Świętej w Wejherowie wykorzystano do montażu instalacji fotowoltaicznych.

Czytaj dalej...