Kolejne odnawialne źródła energii dla Puckiego Hospicjum p.w. Św. Ojca Pio

Po dekadzie działalności hospicjum stacjonarnego w Pucku, przyszedł czas jego rozbudowę i przebudowę. Zwiększona powierzchnia pozwoli na stworzenie nowego miejsca do rehabilitacji, nowej sali szkoleniowej oraz większej kaplicy. Odnowione pomieszczenia w istniejących budynkach poprawią komfort pacjentów i ich opiekunów, lekarzy oraz wszystkich pozostałych pracowników hospicjum.

Fot.1. Widok na rozbudowaną część kompleksu Puckiego Hospicjum im. Św. Ojca Pio

Zakończono rozbudowę obiektu a trwa jeszcze przebudowa o tyle trudna, że nie przerwano działalności Hospicjum w Pucku. Prace budowlane i instalacyjne firma 2SUN prowadzi wspólnie z pucką firmą FB Kompleks. Rozbudowa objęła cały nowy dobudowany do reszty budynek z nowymi gabinetami lekarskimi i rehabilitacyjnymi i nową kaplicą hospicyjną. Budynek wyposażono w nowoczesne instalacje sanitarną i elektryczną, wentylację z klimatyzacją oraz system powiadamiania ppoż.

Po montażu instalacji solarnej, zasilanej przez 16 płaskich kolektorów słonecznych, która została wykonana w listopadzie 2013 roku przez firmę2 SUN przyszedł czas na kolejny element wykorzystujący odnawialne źródła energii (OZE) na potrzeby hospicjum– instalację fotowoltaiczną. Ten etap inwestycji dotyczył montażu 35 paneli fotowoltaicznych na dachu budynku o łącznej moc zainstalowana wyniosła 9,975 kWp (Patrz: zdjęcie poniżej).

Fot.2. Instalacja fotowoltaiczna (odnawialne źródła energii) na dachu Puckiego Hospicjum im. Św. Ojca Pio

Wyprodukowana energia elektryczna, zużywana będzie na cele własne Hospicjum – Prosumenta, a nadwyżka przekazywana do lokalnego dystrybutora energetycznego poprzez dwukierunkowy licznik energii elektrycznej.