Kolektory słoneczne

Jak to działa?

Kolektory słoneczne to podstawowe urządzenia instalacji solarnej umożliwiającej wykorzystanie darmowej energii słonecznej do ogrzewania ciepłej wody lub wsparcia centralnego ogrzewania. Niezależnie od rodzaju i przeznaczenia instalacji solarnej, kolektory słoneczne stanowią uzupełnienie podstawowego źródła ciepła, ponieważ uzyski energii zależą od aktualnego nasłonecznienia. Prawidłowo wykonana instalacja solarna zabezpieczy roczne zapotrzebowanie na energię do przygotowania ciepłej wody w ponad 60%.

Zobacz animację, by dowiedzieć się jak to działa:

lub Skontaktuj się!

 

Najprostsza instalacja solarna składa się z :

 • kolektorów słonecznych,
 • grupy pompowej z naczyniem przeponowym,
 • zasobnika solarnego,
 • systemu połączeń,
 • regulatora solarnego.

Rolę czynnika grzewczego w instalacji solarnej pełni roztwór glikolu propylenowego,  który krąży w wymuszonym obiegu zamkniętym. Grupa pompowa (3) pompuje roztwór glikolu niskotemperaturowego do kolektorów (1), gdzie energia słoneczna w postaci ciepła odbierana jest przez czynnik. Glikol wysokotemperaturowy trafia następnie do wężownicy zasobnika solarnego (7) i nagrzewa znajdującą się w nim zimną wodę. Schłodzony w zasobniku czynnik roboczy ponownie trafia do kolektorów i cały proces się powtarza.

Kiedy płyn solarny nagrzewa się do wysokich temperatur, jednocześnie zwiększa się jego objętość. To z kolei powoduje wzrost ciśnienia w instalacji. Do utrzymania ciśnienia roboczego na bezpiecznym poziomie służy naczynie przeponowe (4), które przejmuje nadwyżkę ciśnienia i zapobiega awarii systemu.

Ponieważ uzyski energii zależą od aktualnego nasłonecznienia, zasobnik może być wyposażony w grzałkę elektryczną, która będzie dogrzewać wodę. Dodatkowo instalacja solarna może współpracować z kotłem (6) lub pompą ciepła, która również dogrzeje  wodę w okresie, kiedy energia pozyskana z kolektorów będzie niewystarczająca. Pracą całego układu steruje regulator solarny (2).

 

Działanie instalacji solarnej na potrzeby c.w.u. przedstawia animacja:

Instalacja kolektorów słonecznych może być również wykorzystana do wspomagania centralnego ogrzewania. Wówczas glikol oddaje ciepło wodzie w obiegu grzewczym poprzez wymiennik płytowy (11). Wstępnie podgrzana woda z obiegu grzewczego, dzięki pompie obiegowej (12), przekazywana jest do kotła (6), a następnie podawana na grzejniki (13). Instalacja solarna pracuje w trybie przygotowywania ciepłej wody lub w trybie wspomagającym ogrzewanie dzięki przełączającemu zaworowi 3-drogowemu (10).

Działanie instalacji solarnej na potrzeby c.w.u. i c.o. przedstawia animacja

 

Czy to jest dla mnie?

Jeżeli jesteście Państwo właścicielami domku jednorodzinnego albo członkami wspólnoty mieszkaniowej i uważacie, że koszty przygotowania ciepłej wody użytkowej są zbyt wysokie, to kolektory słoneczne  są właśnie dla Państwa! O czynnikach warunkujących opłacalność inwestycji możecie Państwo przeczytać poniżej.

 

Przed zdecydowaniem się na zainstalowanie kolektorów słonecznych, warto odpowiedzieć sobie na kilka pytań. Pozwoli to ocenić opłacalność inwestycji i uniknąć rozczarowań.

 • Czy na dachu, elewacji lub gruncie istnieje wystarczająca ilość miejsca na zamontowanie kolektorów?
 • Czy miejsce na kolektory jest wyeksponowane na bezpośrednie światło słoneczne? (optymalne jest skierowanie kolektorów w kierunku południowym, lecz dopuszczalne jest odchylenie do 90° od południa)
 • Czy w okresie letnim istnieje zwiększone zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową/basenową?
 • Czy możliwa jest techniczna integracja instalacji solarnej z istniejącą instalacją grzewczą?
 • Czy istnieje możliwość skorzystania z dotacji lub preferencyjnych kredytów na cele proekologiczne?

Ile trwa realizacja?

Montaż instalacji solarnej zwykle przebiega szybko i sprawnie, a zaangażowanie inwestora jest znikome. Producenci kolektorów słonecznych oraz urządzeń wchodzących w skład instalacji dopracowali się rozwiązań, które dla wprawnych instalatorów nie nastręczają trudności. System solarny w zasadzie nie wymaga od użytkownika żadnej obsługi. Pozostaje mu jedynie przyglądać się wskazaniom uzysku energetycznego, jeżeli jego system posiada taką możliwość.

Wykonanie instalacji solarnej w domu jednorodzinnym trwa zwykle 2 lub 3 dni. Okres ten wydłuża się jeżeli:

 • warunki atmosferyczne utrudniają lub uniemożliwiają wykonywanie prac,
 • obecna instalacja ciepłownicza jest w stanie wymagającym dodatkowych napraw,
 • potrzebne są zmiany w instalacji elektrycznej,
 • konieczny jest kilkudniowy okres regulacji w przypadku integracji z istniejącą automatyką do sterowania pracą urządzeń CO lub przygotowania ciepłej wody.

Podstawowy montaż nie zawiera prac mogących znacznie przedłużyć wykonanie instalacji solarnej, takich jak:

 • doprowadzenie dedykowanego obwodu elektrycznego,
 • tynkowanie, szpachlowanie, malowanie, tapetowanie oraz inne prace naprawcze uszkodzeń mogących powstać wskutek prowadzenia rur czy przewodów,
 • poprowadzenie odpływu kanalizacyjnego.

Firma 2 SUN udziela na całą instalację solarną 2-letniej gwarancji z możliwością jej wydłużenia do 5 lat pod warunkiem wykonywania corocznych, płatnych przeglądów serwisowych po 2 latach od dnia odbioru instalacji. Poszczególne elementy zestawu mogą posiadać gwarancję na dłuższy okres udzielaną przez producentów (np. 10 lat na kolektory słoneczne).

Jak zamówić?

W celu złożenia zamówienia wystarczy odwiedzić nasz ekosalon lub skontaktować się z reprezentantem firmy 2 SUN. Nasz wykwalifikowany personel sprawnie poprowadzi proces doboru optymalnego rozwiązania. Skontaktuj się!

Przed złożeniem zamówienia istotne jest zebranie niezbędnych informacji i ustalenie wymagań stawianych przed instalacją solarną. Najważniejsze z nich to:

 • miejsce zainstalowania kolektorów słonecznych, usytuowanie względem stron świata, ekspozycja na światło słoneczne,
 • przewidywane miejsce dla pozostałych urządzeń instalacji solarnej, pułap pomieszczenia, obciążalność, odległość od miejsca zamontowania kolektorów, rozmiar otworów drzwiowych, planowany sposób prowadzenia przewodów solarnych do kolektorów,
 • wielkość zużycia ciepłej wody (miesięcznie lub rocznie),
 • obecne źródło energii do wytwarzania ciepłej wody, typ i model urządzeń grzewczych,
 • parametry obecnej instalacji grzewczej (jeżeli kolektory mają wspierać również ogrzewanie),
 • inne odbiorniki ciepła solarnego,(np. basen, grzejniki łazienkowe),
 • preferowane typy urządzeń, producenci, wymagania jakościowe.

Dużą pomocą przy wycenie inwestycji jest dostarczona przez Klienta dokumentacja zdjęciowa. W razie potrzeby dokumentację taka sporządza reprezentant firmy 2 SUN.

Ekosalon

Formularz kontaktowy