Modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie

Jesienią 2022 roku firma 2SUN zakończyła pracę przy modernizacji budynku internatu Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie.

W zakresie przedmiotowego opracowania branży sanitarnej zawarto:

– demontaż istniejących urządzeń i kanałów wentylacyjnych w pomieszczeniach kuchennych;

– zaślepienie istniejących pionów wentylacji grawitacyjnej;

– budowa nowych instalacji wentylacji mechanicznej;

Zgodnie z ustaleniami przedstawicieli Inwestora ustalono, że rozmieszczenia i typy urządzeń kuchennych pozostają bez zmian.

 

W części parterowej budynku zaprojektowano 3 układy wentylacji mechanicznej. Dla pomieszczeń kuchennych układ nawiewno-wywiewny z odzyskiem ciepła z zastosowaniem okapów kuchennych z odpowiednią filtracją umożliwiającą zastosowanie rekuperacji. Rozmieszczenia i typy urządzeń kuchennych pozostawiono bez zmian.  Dla stołówki zaprojektowano osobny układ nawiewno-wywiewny również z odzyskiem ciepła. Układy wentylacji wyciągowej zaprojektowano dla pomieszczeń sanitarnych na zapleczu kuchni oraz na parterze.