Elektrownia fotowoltaiczna JAKUBOWO

Elektrownia fotowoltaiczna JAKUBOWO

Elektrownia fotowoltaiczna JAKUBOWO

W grudniu 2020 r. firma 2SUN zakończyła budowę sieciowej elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy 0,99 MW wraz z kontenerową stacją transformatorową oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną w miejscowości Jakubowo, gmina Piecki na Mazurach.

Inwestor MAESTRO INVESTMENTS Sp. z o.o. pozyskał na budowę dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 4 Efektywność Energetyczna, Działania 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Prace projektowe wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę zostały zakończone w październiku 2019 roku.

Elektrownia fotowoltaiczna JAKUBOWO składa się z następujących elementów:

  • konstrukcji stalowych do montażu paneli fotowoltaicznych, wbitych w grunt na głębokość 150 cm,
  • 3508 sztuk paneli fotowoltaicznych o mocy 285 Wp każdy,
  • inwertera centralnego składającego się z 3 modułów,
  • układów pomiarowych energii elektrycznej,
  • okablowania prądu stałego (DC) i przemiennego (AC),
  • stacji transformatorowej służącej do przekształcenia wyprodukowanej energii do parametrów umożliwiających jej sprzedaż do ENERGA Operator.

Teren inwestycji został ogrodzony ogrodzeniem panelowym oraz odpowiednio oświetlony. W celu ochrony zainstalowanych urządzeń wykonano instalację monitoringu wizyjnego oraz jako uzupełnienie ochrony obiektu wykonano odpowiednie instalacje alarmowe.

Szacujemy, że rocznie farma fotowoltaiczna produkować będzie ponad 900 MWh energii elektrycznej oddawanej do sieci operatora energii elektrycznej. Planowany efekt ekologiczny to ograniczenie emisji CO2 o ok. 545 ton rocznie.

Poszczególne etapy budowy farmy fotowoltaicznej w Jakubowie przedstawia galeria zdjęć: