Cerkiew pw. św. Mikołaja w Gdańsku

W połowie 2022 roku firma 2 SUN pracowała przy termomodernizacji Cerkwii pw. św. Mikołaja w Gdańsku. Zakres prac wykonywanych w ramach projektu „Termomodernizacja katedry prawosławnej pw. św. Mikołaja w Gdańsku” obejmował:

-wykonanie centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej,

-podłączenie projektowanej instalacji centralnego ogrzewania do istniejącej kotłowni.

Instalacja centralnego ogrzewania

Wykonano instalację grzewczą mieszaną. Dla pomieszczeń klatki schodowej, pomieszczenia socjalnego sklepiku, prezbiterium oraz chóru zaprojektowano instalację grzejnikową natomiast dla nawy głównej Katedry wykonano instalację ogrzewania podłogowego zasilana z oddzielnego obiegu.

Zdjęcie 1: Wykonana instalacja ogrzewania podłogowego

Instalacja wentylacji nawiewno – wywiewnej

Zakres prac wykonawczych objął również instalację wentylacji nawiewno-wywiewną
dla pomieszczeń nawy oraz prezbiterium. Z racji, że obiekt jest wpisany na listę zabytków
do rozprowadzenia powietrza wykorzystano istniejący system powietrznego ogrzewania Cerkwi.

Pomieszczenia budynku Katedry wentylowane są za pomocą instalacji nawiewno-wyciągowej z krzyżowym odzyskiem ciepła z wykorzystaniem podwieszanej centrali wentylacyjnej. Centralę wentylacyjną wyposażono w elektryczną nagrzewnicę powietrza.