Termomodernizacja budynków Prowincji Wielkopolsko – Mazowieckiej w Gdyni i Jastrzębiej Górze

Przez cały obecny 2020 rok firma 2SUN zaangażowana jest w „Termomodernizację budynków Prowincji Wielkopolsko – Mazowieckiej w Gdyni i Jastrzębiej Górze ” -projekt dofinansowany z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Termomodernizacją objęto 2 obiekty Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej :

Fot.1. Budynek Kolegium Księży Jezuitów w Gdyni

 

Fot.2. Budynek Domu Zakonnego w Jastrzębiej Górze

 

W obiektach tych prowadzona jest termomodernizacja budynku oraz montaż instalacji Odnawianych Źródeł Energii (OZE).

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW

Termomodernizacja budynków polega na dociepleniu ścian, stropów i stropodachów. Przegrody budowlane uzupełniono o kolejną, grubszą i lepszą jakościowo warstwę materiału dociepleniowego, jak wzmocniony styropian i na dachach styropian i papę. W obiektach tych niezbędna była częściowa wymiana okien i drzwi, aby przez nieszczelną, słabą pod względem parametrów termicznych stolarkę okienną i drzwiową nie uciekała z wewnątrz znaczna ilość ciepła.

Fot.3. Gdynia – elewacja Kolegium przed termomodernizacją

Fot.4 . Gdynia – elewacja Kolegium po termomodernizacji

Fot.5 . Jastrzębia Góra – Dom Zakonny przed termomodernizacją

Fot.6.  Jastrzębia Góra – Dom Zakonny po termomodernizacji

Fot. 7 . Kolegium Jezuitów w Gdyni przed termomodernizacją

Fot.8. Kolegium Jezuitów w Gdyni w trakcie termomodernizacji

MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Modernizacja Kolegium Jezuitów w Gdyni – instalacje Odnawialnych Źródeł Energii:

  1. Budowa kaskady pomp ciepła – instalacja OZE: gruntowe pompy ciepła o mocy 222kW oraz powietrzna pompa ciepła o mocy 126,7 kW,
  2. Instalacja kaskady kotłów gazowych kondensacyjnych firmy Viessmann 4×100 kW,
  3. Wykonanie systemu zarządzania energią,
  4. Wymiana instalacji oświetlenia – 1350 sztuk starych opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne typu LED,
  5. Montaż dwóch  instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej z OZE o łącznej mocy 97,905 kWp (321 paneli)

Fot.9. Wykonywanie odwiertów dolnego źródła pompy ciepła przy Kolegium Księży   Jezuitów w Gdyni.

 

Fot.10. Studnia zbiorcza dolnego źródła pompy ciepła przy Kolegium Księży Jezuitów w Gdyni.

 

Fot 11. Panele fotowoltaiczne umieszczone na dachu budynku Kolegium Księży Jezuitów w Gdyni

 

Modernizacja Domu Zakonnego w Jastrzębiej Górze – instalacje Odnawialnych Źródeł Energii:

  1. Budowa kaskady pomp ciepła – instalacja OZE: 2 powietrzne pompy ciepła o mocy 109,7 kW każda,
  2. Instalacja kaskady kotłów gazowych kondensacyjnych firmy Viessmann 4×60 kW,
  3. Wykonanie systemu zarządzania energią.

 

Fot.12. Montaż kaskady powietrznych pomp ciepła firmy Viessmann jako OZE – źródła ciepła

dla Domu Zakonnego w Jastrzębiej Górze