Nowoczesne kotły

Jak działają nowoczesne kotły?

Główną funkcją kotła jest spalanie dostarczanego paliwa i wykorzystanie powstałej w tym procesie energii do ogrzewania budynków oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Poniżej znajdują się podstawowe informacje na temat nowoczesnych kotłów.

Poniżej możesz przeczytać podstawowe informacje na temat nowoczesnych kotłów gazowych. Zobacz animację, by dowiedzieć się jak to działa lub Skontaktuj się!

 

Informacje ogólne

W ostatnich latach dokonał się znaczny postęp technologiczny w konstrukcji kotłów, które służą do ogrzewania budynków oraz przygotowania ciepłej wody. W szczególności nastąpiła znaczna poprawa w efektywności ich pracy – sprawność kotłów kondensacyjnych sięga 110%. W porównaniu ze starszymi urządzeniami grzewczymi może to przynieść oszczędności na ogrzewaniu sięgające nawet 30%. Przy nieustannie rosnących cenach paliw, nakłady na nowy kocioł szybko się zwracają. Zastosowanie zamkniętej komory spalania dodatkowo podnosi poziom bezpieczeństwa instalacji. Powietrze potrzebne do spalania jest pobierane nie z kotłowni, jak miało to miejsce w przypadku kotłów starszego typu z otwartą komorą spalania, a bezpośrednio z zewnątrz budynku.

 

Postęp nastąpił również w zakresie komfortu obsługi urządzeń. Wyrafinowana automatyka kotłowa sprawia, że piece stały się praktycznie bezobsługowe. Dodatkowo możliwa jest efektywna współpraca z innymi źródłami ciepła, np. kolektorami słonecznymi. Kotły wyposażone w modulację płomienia mogą pracować w zakresie od 25 do 100% swojej mocy, co zapewnia ich wysoką sprawność niezależnie od aktualnego zapotrzebowania na ciepło. Nowoczesna konstrukcja zapewnia cichą i efektywną pracę, a estetyczne i trwałe wykończenie, elegancki wygląd.

 

Kocioł kondensacyjny

Kotły kondensacyjne są obecnie najefektywniejszym rozwiązaniem stosowanym w technice grzewczej. Ich sprawność wykorzystywania energii zawartej w paliwie sięga nawet 110%. Wynika to, z dodatkowego wykorzystania ciepła, uwalnianego podczas skroplenia pary wodnej, zawartej w spalinach. Poprzez wykorzystanie ciepła ze spalin, do ogrzania powietrza biorącego udział w procesie spalania, ograniczane są straty energii do minimum. Koszt zakupu kotła kondensacyjnego jest wyższy, ale przy takim samym zapotrzebowaniu na ciepło następuje mniejsze zużycie gazu. Prowadzi to do długofalowych oszczędności na kosztach ogrzewania oraz zmniejszonej emisji substancji szkodliwych.

 

Do palnika (3) w kotle dostarczana jest mieszanka gazu (2) i powietrza (1). Gorące spaliny, przechodząc przez wymiennik, przekazują energię cieplną wodzie z powrotu instalacji c.o., ulegając przy tym skropleniu. Prowadzi to do uwolnienia dodatkowej ilości energii. Następnie kondensat odprowadzany jest do kanalizacji (5), natomiast powstały dwutlenek węgla wyprowadzany jest kanałem spalinowym (4) na zewnątrz budynku. Pompa obiegowa (6) wymusza przepływ wody w obiegu grzewczym, a automatyka rozdziela ogrzaną wodę na obieg z grzejnikami (7), ogrzewaniem podłogowym (8) oraz podgrzewaczem ciepłej wody użytkowej (9).

 

Czy to jest dla mnie?

Jeżeli trafiliście Państwo w to miejsce, to prawdopodobnie planujecie budowę nowej instalacji grzewczej, nie jesteście zadowoleni z obecnej lub chcecie obniżyć koszty ogrzewania. Możecie Państwo wybrać kocioł dla siebie tutaj lub sprawdzić poniżej czy rzeczywiście powinniście wymienić istniejący piec.

CZY POWINIENEM WYMIENIĆ OBECNY KOCIOŁ?

Wymiana istniejącego kotła na nowy zalecana jest wówczas, gdy:

 • obecny piec liczy sobie więcej niż 20 lat; mimo że należycie serwisowany jest kotłem przestarzałym, coraz bardziej kosztownym w eksploatacji, o niskiej sprawności,
 • nastąpiła zmiana struktury zapotrzebowania na ciepło (np. dzięki ociepleniu budynku, modernizacji sieci grzewczej, zmiany liczby mieszkańców),
 • kocioł działa coraz gorzej, a serwis urządzenia jest coraz droższy,
 • automatyka systemu grzewczego nie spełnia wymagań użytkowników, a posiadany kocioł nie umożliwia jej modernizacji,
 • planowana jest inwestycja w dodatkowe źródła ciepła, np. kolektory słoneczne, która pociągnie za sobą konieczność instalacji zbiornika na ciepłą wodę, zakupu dodatkowych urządzeń niezbędnych do prawidłowej integracji systemów grzewczych lub innych poważnych inwestycji.

Ile trwa realizacja?

Wymiana kotła z reguły nie nastręcza fachowcom żadnych trudności. Może ona jednak pociągać za sobą okresową przerwę w dostawie ciepła oraz ciepłej wody do budynku. Radzimy zatem decydować się na instalację w okresach mniejszego zapotrzebowania na ciepło.

Wiecej…

Wykonanie modernizacji kotłowni trwa zwykle 1 lub 2 dni. Czas potrzebny na wymianę kotła może się wydłużyć jeżeli:

 • warunki atmosferyczne utrudniają lub uniemożliwiają wykonywanie prac przy przewodzie kominowym,
 • obecna instalacja ciepłownicza jest w stanie wymagającym dodatkowych napraw,
 • potrzebne są zmiany w instalacji elektrycznej,
 • pożądany jest kilkudniowy okres regulacji automatyki kotłowej.

 

Podstawowy montaż nie zawiera prac mogących znacznie przedłużyć wykonanie instalacji kotłowej, takich jak:

 • doprowadzenie dedykowanego obwodu elektrycznego,
 • tynkowanie, szpachlowanie, malowanie, tapetowanie oraz inne prace naprawcze uszkodzeń mogących powstać wskutek prowadzenia rur czy przewodów,
 • wykonanie odpływu kanalizacyjnego dla kondensatu, jeżeli w pomieszczeniu nie ma instalacji kanalizacyjnej.

Jak zamówić?

W celu złożenia zamówienia wystarczy odwiedzić nasz ekosalon lub skontaktować się z reprezentantem firmy 2 SUN. Nasz wykwalifikowany personel sprawnie poprowadzi proces doboru optymalnego rozwiązania. Skontaktuj się!

Więcej…

Przed złożeniem zamówienia istotne jest zebranie niezbędnych informacji i ustalenie wymagań stawianych przed instalacją kotłową. Najważniejsze z nich to:

 • dane techniczne na temat obecnego źródła ciepła (producent, typ, model),
 • dane dotyczące posiadanych zasobników CWU i buforów CO,
 • dane dotyczące istniejącej automatyki kotłowej,
 • rodzaj paliwa oraz jego obecna wielkość zużycia (miesięcznie lub rocznie),
 • rodzaj i stan przewodu kominowego,
 • stan obecnych przyłączy gazu, wody, kanalizacji oraz ich dostępność w pomieszczeniu kotłowni,
 • szerokość otworów drzwiowych prowadzących z zewnątrz budynku do kotłowni,
 • wymagania jakościowe Klienta,
 • dane teleadresowe Klienta oraz miejsce instalacji.

Dużą pomocą przy wycenie inwestycji jest dostarczona przez Klienta dokumentacja zdjęciowa. W razie potrzeby dokumentację taką sporządza reprezentant firmy 2 SUN.

Ekosalon

Formularz kontaktowy