Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego – Szpitale psychiatryczne i stacje pogotowia ratunkowego

W 2020-2021 r. firma 2SUN w konsorcjum z firmą MARBUD była i jest zaangażowana w „Termomodernizację obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego – szpitale psychiatryczne i stacje pogotowia ratunkowego ” projekt współfinansowany z Unii Europejskiej – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Termomodernizacją objęto 3 zespoły obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego:

  • Budynek biurowo-socjalny Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Paderewskiego 5 w Słupsku,

  • Budynki 6A i 7A w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. T. Bilikiewicza przy ul. Srebrniki 15 w Gdańsku,

  • Budynki Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana przy ul. Skarszewskiej 7 w Starogardzie Gdańskim.

We wszystkich tych obiektach została przeprowadzona lub trwa termomodernizacja budynków oraz instalacji, które opisano w dalszej części artykułu.

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

Termomodernizacja budynku polegała na dociepleniu ścian, stropów, dachów oraz podłóg. Najczęściej dane przegrody budowlane uzupełniono o kolejną, grubszą i lepszą jakościowo warstwę materiału dociepleniowego, jak wzmocniony styropian czy wełna mineralna.

W obiektach tych niezbędna była wymiana okien oraz drzwi, aby przez nieszczelną, słabą pod względem parametrów termicznych stolarkę okienną i drzwiową nie uciekała z wewnątrz znaczna ilość ciepła.

MODERNIZACJA INSTALACJI

Modernizacją objęto takie instalacje jak:

  1. Instalacje wentylacji,
  2. Instalacje grzewcze,
  3. Instalacje ciepłej wody użytkowej,
  4. Instalacje elektryczne.
  5. System zasilania w ciepło z węzłów grupowych na indywidualne z systemem zarządzania energią.

Modernizacja instalacji wentylacji – remont istniejącego systemu wentylacji na wentylację mechaniczną wraz z rekuperacją czyli odzyskiem ciepła. Lokalizacje central wentylacyjnych, czerpni i wyrzutni były dokładnie przemyślane z uwzględnieniem specyfikacji budynku oraz obszaru dostępnego wolnego miejsca w budynku.

Zdjęcie central wentylacyjnych w WSP Gdańsk

Modernizacja instalacji grzewczej – remont instalacji grzewczej z uwzględnieniem istniejącego źródła ciepła. Zastosowano różne rozwiązania w zależności od rodzaju i specyfikacji budynków uwzględniając również wygodę i oczekiwania użytkowników instalacji. W niektórych budynkach wystarczyła jedynie rozbudowa obecnego źródła ciepła np. węzła o dodatkowe obiegi. W ramach modernizacji instalacji grzewczej zostały wymienione stare, niewydajne grzejniki żeliwne czy typu Favier na nowe, płytowe wraz z całym orurowaniem instalacji i armaturą.

Zdjęcie instalacji c.o. w WSP Gdańsk

Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej i kanalizacji – wymiana przewodów, armatury oraz niekiedy baterii czerpalnych. W jednym z obiektów wykorzystano odnawialne źródło energii – energię słoneczną poprzez zastosowanie kolektorów słonecznych, które wspomagają podgrzewanie ciepłej wody użytkowej, a więc również obniżają koszty eksploatacji instalacji.

Zdjęcie kolektorów solarnych w WSP w Gdańsku

Modernizacja instalacji elektrycznej – wymiana starych przewodów elektrycznych na nowe, wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne oraz na wykonanie i dostosowaniu automatyki sterowania urządzeniami w obiekcie. W obiektach w Słupsku i Gdańsku  zastosowano OZE poprzez zamontowane panele fotowoltaiczne generujące energię słoneczną na elektryczną, co z pewnością przyczyni się do obniżenia rachunków od dostawcy energii elektrycznej.

Zdjęcie instalacji fotowoltaicznej w WSP w Gdańsku

Modernizacja systemu zasilania w ciepło z węzłów grupowych na indywidualne z systemem zarządzania energią.

Modernizacja będzie polegała na wymianie urządzeń systemu zasilania w ciepło z węzłów grupowych na indywidualne w wybranych obiektach zespołu szpitalnego w Starogardzie Gdańskim. W budynkach szpitalnych w Gdańsku i Starogardzie Gdańskim wdrożony zostanie system zarządzania energią. System ma monitorować, kontrolować oraz optymalizować pracę instalacji i urządzeń technicznych w budynkach. Wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania energią ma na celu umożliwić użytkownikowi reagowanie na zmiany warunków zewnętrznych i wewnętrznych, by uzyskać optymalne zużycie energii, mediów, poprawić funkcjonalność, bezpieczeństwo oraz komfort użytkownych obiektów. Instalacja zostanie wyposażona w oprzyrządowanie umożliwiające pomiar efektów energetycznych i ekologicznych. Do monitoringu wykorzystano komputerowy system zarządzania i nadzoru oraz profesjonalne rozwiązania składające się z liczników energii i ciepła bezpośrednio połączonych z układami technicznymi budynku (wentylacja, centralne ogrzewanie, instalacje elektryczne) wyposażone w łącza transmisji danych do serwera centralnego.

Zdjęcia dwóch z jedenastu aktywnych rozdzielnic które zostaną włączone w system Zarządzania Energią w WSP w Gdańsku