Termomodernizacja Obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego

Od 2 lat firma 2SUN w konsorcjum z firmą MARBUD zaangażowana jest w „Termomodernizację obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego ” projekt współfinansowany z Unii Europejskiej – Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne.

Termomodernizacją objęto 21 obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego.

We wszystkich tych obiektach została przeprowadzona termomodernizacja budynku oraz instalacji, które zostały opisane w dalszej części artykułu.

 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

Termomodernizacja budynku polegała na dociepleniu ścian, stropów, dachów oraz podłóg. Najczęściej dane przegrody budowlane uzupełniono o kolejną, grubszą i lepszą jakościowo warstwę materiału dociepleniowego, jak wzmocniony styropian czy wełna mineralna. Często w obiektach tych niezbędna była wymiana okien oraz drzwi, aby przez nieszczelną, słabą pod względem parametrów termicznych stolarkę okienną i drzwiową nie uciekała z wewnątrz znaczna ilość ciepła.

 

MODERNIZACJA INSTALACJI

Modernizacji podlegały takie instalacje jak:

  1. Instalacja wentylacji,
  2. Instalacja grzewcza,
  3. Instalacja ciepłej wody użytkowej,
  4. Instalacja elektryczna.

Modernizacja instalacji wentylacji polegała na zmianie istniejącego systemu wentylacji naturalnej (grawitacyjnej) na wentylację mechaniczną wraz z rekuperacją czyli odzyskiem ciepła.

Lokalizacja centrali była dokładnie przemyślana z uwzględnieniem specyfikacji budynku oraz obszaru dostępnego wolnego miejsca. W omawianych obiektach centrala została usytuowana na dachu, poddaszu bądź bezpośrednio na terenie wraz z zabezpieczeniem jej przed wpływem czynników zewnętrznych.

 

Modernizacja instalacji grzewczej polegała na wymianie aktualnie wykorzystywanego źródła ciepła na system ekologiczny, bądź na rozbudowie obecnego źródła.

W niektórych z omawianych obiektów źródłem ciepła był nieekologiczny kocioł na węgiel czy olej bądź kocioł elektryczny. Zastosowano różne rozwiązania w zależności od rodzaju i specyfikacji budynków uwzględniając również wygodę i oczekiwania użytkowników instalacji.

Źródła ciepła zostały zamienione na gazowy kocioł kondensacyjny (wraz z wykonaniem przyłącza gazowego), kocioł na biopaliwo (pellet), pompę ciepła bądź na węzeł cieplny. W niektórych przypadkach wystarczyła jedynie rozbudowa obecnego źródła ciepła np. węzła o dodatkowe obiegi. W ramach modernizacji instalacji grzewczej zostały wymienione stare, niewydajne grzejniki żeliwne czy typu Favier na nowe, płytowe wraz z całym orurowaniem instalacji i armaturą.

 

Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej polegała na wymianie przewodów, armatury oraz niekiedy baterii czerpalnych. W niektórych obiektach wykorzystano odnawialne źródło energii – energię słoneczną poprzez zastosowanie kolektorów słonecznych, które wspomagają podgrzewanie ciepłej wody użytkowej, a więc również obniżają koszty eksploatacji instalacji.

 

Modernizacja instalacji elektrycznej polegała na wymianie starych przewodów elektrycznych na nowe, zmianie opraw oświetleniowych, wykonaniu i dostosowaniu automatyki sterowania. W niektórych obiektach została wykorzystana energia słoneczna poprzez panele fotowoltaiczne generujące energię elektryczną, co przyczyniło się do obniżenia rachunków od dostawcy energii elektrycznej.

 

GALERIA ZDJĘĆ POWYKONAWCZYCH WYBRANYCH OBIEKTÓW