Termomodernizacja Obiektów Kultury Samorządu Województwa Pomorskiego

W ramach projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej „Termomodernizacja obiektów Kultury Samorządu Województwa Pomorskiego” objęto termomodernizacją kolejne 8 obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego – są to w większości obiekty zabytkowe. Realizację prac rozpoczęto w maju 2017 roku.

Przeprowadzono różnorodną termomodernizację budynku i instalacji w tych obiektach. Najczęściej budynki wymagały docieplenia przegród, a w niektórych przypadkach również wymiany stolarki okiennej i drzwiowej na nową. Dodatkowo w obiektach była konieczna wymiana istniejącej instalacji grzewczej oraz instalacji ciepłej wody użytkowej na nową. Aby zmniejszyć zapotrzebowanie tych obiektów na energię cieplną konieczna była wymiana grzejników z głowicami termostatycznymi lub na ogrzewanie podłogowe. Niezbędne było zamontowanie regulatorów pogodowych oraz wdrożenie systemu zarządzania energią.

 

OPIS REALIZACJI WYBRANYCH OBIEKTÓW

 

1. PAŁAC OPATÓW – zabytkowy Pałac w Gdańsku Oliwie z XV wieku

W ramach zadania modernizacyjnego wymieniono przewody centralnego ogrzewania oraz grzejniki na nowe, sprawniejsze, dzięki czemu zmniejszy się zużycie energii. Łącznie wymieniono około 180 grzejników. Zostały również docieplone wnęki podokienne za grzejnikami. W związku z tym, że budynek znajduje się pod opieką Konserwatora Zabytków zadbano o każdy szczegół, tak aby zachować estetykę pomieszczeń. Przewody instalacyjne prowadzone w salach muzealnych zakryto za pomocą profili, które zostały specjalnie wykonane pod tę inwestycję.

W dwóch salach muzealnych w części barokowej wykonano grzejniki umieszczone w kanałach, dzięki czemu nie są one widoczne dla zwiedzających, a komfort cieplny jest zachowany.

Dzięki wykonanej termomodernizacji poprawiła się charakterystyka energetyczna budynku, co pozwoli na znaczne oszczędności w kosztach ogrzewania budynku.

 

2. MUZEUM HYMNU NARODOWEGO W BĘDOMINIE – zabytkowy budynek z XVIII wieku, w którym urodził się Józef Wybicki

      

W obiekcie tym zostały wymienione przewody centralnego ogrzewania oraz grzejniki wraz z głowicami termostatycznymi. Dodatkowo w ramach modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej zostały zamontowane nowe baterie czerpalne na jednouchwytowe i baterie prysznicowe.

 

3. POLSKA FILHARMONIA BAŁTYCKA im. Fryderyka Chopina w Gdańsku

W ramach modernizacji tego obiektu zamontowano 81 paneli fotowoltaicznych na dachu budynku, produkujących energię elektryczną na potrzeby instalacji zasilających urządzenia elektryczne w Filharmonii. Dla instalacji fotowoltaicznej została zamontowana nowa instalacja elektryczna oraz instalacja odgromowa na dachu. Dodatkowo wykonano modernizację oświetlenia wewnętrznego Sali Koncertowej, która polegała na wymianie 256 opraw oświetleniowych na nowe, energooszczędne. Zastosowano sterowanie oprawami oświetleniowymi w systemie DALI.